Hook Latch Assembly (Model ES-15TONS)

2,420.00฿

In stock

* ระยะเวลาจัดส่ง (5 วันทำการ)
* จัดส่งฟรีทั่วประเทศ
* ราคานี้ไม่รวมค่าติดตั้ง

In stock

SKU: C2BA150-10712 Categories: , , ,

Description

Hook Latch Assembly for Model : ES-15TONS
*Parts No. E3S1071A

ES-series-parts

ES-HookLatch-Parts-List-(9)

ES-HookLatch-Parts-List-(10)

การรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันทั่วไปและข้อยกเว้นไม่รับประกัน

 1. บริษัทฯ รับประกันสินค้าในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบสินค้า
 2. บริษัทฯ จะรับผิดชอบต่อความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการผลิตของโรงงาน
 3. หากเกินระยะเวลาการให้รับประกันเครื่องจักร ทางบริษัทฯจะคิดเงินค่าอะไหล่ ที่เสียหาย และค่าบริการ
 4. อาการเสียหายหรือความเสียหายหรือการทำงานที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือเนื่องจากการใช้ไฟฟ้าผิดไปจากที่บริษัทฯ กำหนด
 5. ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การใช้งานผิดวิธี การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การปรับหรือการดัดแปลงที่ไม่เหมาะสม หรือความประมาทซึ่งเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนกระบวนการใช้ซึ่งระบุในคู่มีอการใช้เครื่อง
 6.  สินค้าซึ่งถูกถอดชิ้นส่วนหรือได้รับการซ่อมแซมจากพนักงานใดๆ ที่ไม่ใช่พนักงานจาก บริษัทฯ
 7.  หมายเลขเครื่องถูกลบ ขีดฆ่า แก้ไขหรือทำลายและใบรับประกันเครื่องถูกแก้ไขหรือลบทิ้งไม่ว่ากรณีใด ๆ
 8. ยกเว้นการรับประกันระบบไฟฟ้า และสาเหตุเนื่องไฟฟ้าลัดวงจร

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

 1. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าจะอยู่ที่ 5 วันทำการโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง พื้นที่จัดส่งสินค้าโดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ
 2. บริษัทฯ จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อสินค้าที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จเท่านั้น
 3.  ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้า เมื่อได้ทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว
 4.  บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับการจัดส่งสินค้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส) ระยะเวลาในการจัดส่ง จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ โดยทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้ตามความเหมาะสม
 5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hook Latch Assembly (Model ES-15TONS)”

Title

Go to Top