TSG (Geared Trolley)

10,500.00฿41,200.00฿

* ระยะเวลาจัดส่ง (5 วันทำการ)
* จัดส่งฟรีทั่วประเทศ
* ราคานี้ไม่รวมค่าติดตั้ง

SKU: N/A Categories: , ,

Description

TSG : Geared Trolley

การใช้งาน : เคลื่อนที่ไปตามราง

คุณสมบัติ : หัววิ่งแบบมือสาว เหมาะสำหรับงานปรับแต่ง และ เคลื่อนตัวไปสั้น ๆ (1t-5t)

Download Catalog

การรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันทั่วไปและข้อยกเว้นไม่รับประกัน

 1. บริษัทฯ รับประกันสินค้าในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบสินค้า
 2. บริษัทฯ จะรับผิดชอบต่อความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการผลิตของโรงงาน
 3. หากเกินระยะเวลาการให้รับประกันเครื่องจักร ทางบริษัทฯจะคิดเงินค่าอะไหล่ ที่เสียหาย และค่าบริการ
 4. อาการเสียหายหรือความเสียหายหรือการทำงานที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือเนื่องจากการใช้ไฟฟ้าผิดไปจากที่บริษัทฯ กำหนด
 5. ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การใช้งานผิดวิธี การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การปรับหรือการดัดแปลงที่ไม่เหมาะสม หรือความประมาทซึ่งเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนกระบวนการใช้ซึ่งระบุในคู่มีอการใช้เครื่อง
 6.  สินค้าซึ่งถูกถอดชิ้นส่วนหรือได้รับการซ่อมแซมจากพนักงานใดๆ ที่ไม่ใช่พนักงานจาก บริษัทฯ
 7.  หมายเลขเครื่องถูกลบ ขีดฆ่า แก้ไขหรือทำลายและใบรับประกันเครื่องถูกแก้ไขหรือลบทิ้งไม่ว่ากรณีใด ๆ
 8. ยกเว้นการรับประกันระบบไฟฟ้า และสาเหตุเนื่องไฟฟ้าลัดวงจร

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

 1. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าจะอยู่ที่ 5 วันทำการโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง พื้นที่จัดส่งสินค้าโดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ
 2. บริษัทฯ จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อสินค้าที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จเท่านั้น
 3.  ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้า เมื่อได้ทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว
 4.  บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับการจัดส่งสินค้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส) ระยะเวลาในการจัดส่ง จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ โดยทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้ตามความเหมาะสม
 5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TSG (Geared Trolley)”

Title

Go to Top