สินค้าและบริการ

บริษัท สยามคิโต้ จำกัด มุ่งมั่นผลิตอุปกรณ์เคลื่อนย้ายคุณภาพสูงสำหรับโรงงาน เพื่อสนองต่อทุกความต้องการและคลอบคลุมอุตสาหกรรมทุกประเภท เราสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สินค้าที่เปี่ยมคุณภาพ และบริการจากใจ

Hoists
Cranes
Accessories

การบริการ

บริการติดตั้งและซ่อมบำรุง

บริการออกแบบ ติดตั้ง ตรวจเช็ค และซ่อมบำรุง รอก เครน และระบบไฟฟ้า

บริการฝึกอบรม

บริการฝึกอบรมผู้ควบคุมปั้นจั่นให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย

ทดสอบการรับน้ำหนัก

บริการทดสอบมาตรฐานการรับน้ำหนักบรรทุกตามที่กฎหมายกำหนด

อะไหล่สำรอง

จัดเตรียมอะไหล่สำรองเพื่อรองรับกรณีเร่งด่วนและเพื่อให้การผลิตของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น

เอกสารแนะนำข้อกฎหมายเกี่ยวกับการใช้รอกและปั้นจั่น

รายละเอียดเพิ่มเติม

ช้อปเลย!