สารจากประธาน

        “บริษัท สยามคิโต้ จำกัด” ขอป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย จากการที่ลูกค้านานาประเทศได้มาก่อตั้งบริษัทในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ต่างให้การยอมรับภายใต้ชื่อ  “คิโต้”  และนำไปใช้งานในสายงานการผลิตที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพและทนทาน ลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ  การบริหารเวลา  ซึ่งบริษัท  สยามคิโต้  เข้าใจความต้องการของลูกค้า โดยเราจะส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้ทันภายในเวลาที่กำหนดด้วยบริการที่รวดเร็ว

        คุณบุลเสฏฐ์ ศิรอภิวัลย์

ภารกิจของบริษัท

“เราจะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า เป็นผู้เชี่ยวชาญและจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพและเหมาะสม โดยมีระบบมาตรฐานสากลและพัฒนาบุคลากรตลอดจนบริษัท”

บริษัท สยาม คิโต้ จำกัด มุ่งมั่นผลิตอุปกรณ์เคลื่อนย้ายคุณภาพสูงสำหรับโรงงาน เพื่อสนองต่อทุกความต้องการและคลอบคลุมอุตสาหกรรมทุกประเภท เราสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สินค้าที่เปี่ยมคุณภาพ และบริการจากใจ

คุณค่าของพนักงาน KITO : ความซื่อสัตย์, ความจริงใจ, ความภาคภูมิใจ และความกตัญญู

พนักงานของคิโต้ทำหน้าที่ด้วความซื่อสัตย์และจริงใจเสมอ KITO มีความภูมิใจในธุรกิจและการกระทำของรา และทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ให้กับทุกคนและทุกสิ่งรอบตัวเรา

KITO พยายามที่จะรวมสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ความสามัคคีในการทำงานกับผู้อื่นและบรรยากาศที่เปิดกว้างในเชิงบวกเข้าด้วยกัน เราทุกคนทำงานร่วมกันอย่างหนัก ด้วยความเป็นหนึ่งของทีมงาน เพื่อการส่งมอบคุณค่าที่แท้จริงให้กับลูกค้า

ประวัติ

ISO45001-UKAS
ISO9001-UKAS
ISO9001-THAILAND