รอกโซ่ไฟฟ้า-Menu
รอกสลิง-Menu
รอกมือสาว-รอกโยก-Menu

รอกโซ่ไฟฟ้า

รอกโซ่ไฟฟ้า ER2 1 ตัน
ER2 Series
รอกโซ่ไฟฟ้า รุ่น E 240 kg. Electric Chain Hoist
EQ Series
รอกโซ่ไฟฟ้า Electric Chain Hoists
ED-III Series

รอกสลิง

รอกสลิงไฟฟ้า รุ่น RY 5 ton Wire Rope Hoist
RY Series
รอกสลิงไฟฟ้า รุ่น RKT Wire Rope Hoist
RKT Series

รอกมือสาวและรอกโยก

รอกมือสาว Kito 5 ton รุ่น CB Manual Chain Hoist
CB Series
รอกมือสาว Kito 250 kg. รุ่น CX Manual Chain Hoist
CX Series
รอกมือโยก Kito 500 kg. รุ่น LB Lever Hoist
LB Series
รอกมือโยก Kito 500 kg. Lever Hoist
LX Series