การบริการและซ่อมบำรุง

การทำให้เครนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและการบำรุงรักษาเป็นสิ่งที่จะทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ในปัจจุบันการให้ความสำคัญของเครื่องจักประเภทเครนเพิ่มมากขึ้น การชำรุดของเครนที่ส่งผลให้การผลิตหยุดชะงักรวมถึงปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน สิ่งเหล่านี้ถือเป็นความเสียหายที่ใหญ่หลวงต่อผู้ผลิตสำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาซ่อมบำรุงกับบริษัท สยามคิโต้ จำกัด เราพร้อมที่จะให้บริการอย่างถึงที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบริษัทของท่าน ทั้งดานความปลอดภัยและการผลิต

ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการใช้รอกและปั้นจั่น (กฎหมายใหม่ พ.ศ. 2564)

ดูเพิ่มเติม

ทดสอบมาตรฐานการรับน้ำหนักบรรทุก

สยามคิโต้มีทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญสำหรับให้บริการตรวจสอบและทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของเครนตามมาตรฐาน เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือมีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย  พร้อมกันนี้เรายังมีบริการจัดเตรียมลูกตุ้มน้ำหนักที่ใช้สำหรับงานทดสอบที่ได้มาตรฐานผ่านการสอบเทียบตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

บริการฝึกอบรม

ความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุด สยามคิโต้จึงมีการจัดฝึกอบรมสำหรับผู้บังคับควบคุมปั้นจั่น เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ควบคุมปั้นจั่น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับสถานที่ปฏิบัติงานของท่าน

Training-Crane-SIAMKITO-4

หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตร 1 วัน (อย่างน้อย 3 ชม.)

ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (สำหรับผู้ที่เคยอบรมมาแล้วครบ 2 ปี)

หลักสูตร 2 วัน (12 ชม.)

ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

หลักสูตร 2 วัน (15 ชม.)

ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ

หลักสูตร 3 วัน (18 ชม.)

ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุม

อะไหล่สำรอง

สยามคิโต้ได้จัดเตรียมอะไหล่สำรอง เพื่อให้การผลิตของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น กรณีลูกค้าต้องการอะไหล่ด่วนแต่ไม่มีสต๊อก แราจะถอดอะไหล่จากวินค้าที่มีอยู่เพื่อนำไปซ่อมให้กับลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

การบริการลูกค้า

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถผลิตสินค้าและบริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า บริษัทได้กำหนดให้มีผู้เกี่ยวข้องในการประสานงานกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง อาทิแผนกขาย แผนกวิศวกรรม แผนกความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้บริการลูกค้าได้ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มผลิตจนถึงติดตั้งและส่งมอบให้แก่ลูกค้า

CATALOG SERVICE

ดาวน์โหลด