Crane Training Manual

400.00฿

สินค้าหมดแล้ว

* ระยะเวลาจัดส่ง (5 วันทำการ)
* จัดส่งฟรีทั่วประเทศ
* ราคานี้ไม่รวมค่าติดตั้ง

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด : คู่มือการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่

คู่มือเล่มนี้ได้นำเสนอเนื้อหาที่จำเป็นและเหมาะสมกับผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นและสอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตรตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔ อันจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

สารบัญ : คู่มือการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่

 • บทที่ 1 กฎหมายความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องในการทำงานกับปั้นจั่น
 • บทที่ 2 มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย.
 • บทที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปั้นจั่น และชนิดของปั้นจั่น
 • บทที่ 4 เชือก ลวดสลิง โซ่ และอุปกรณ์ยก
 • บทที่ 5 การเลือกใช้และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก
 • บทที่ 6 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น
 • บทที่ 7 ความปลอดภัยในการทำงาน สาเหตุ และกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่น
 • บทที่ 8 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
 • บทที่ 9 ระบบสัญญาณเตือนและลิมิตสวิตซ์ (Limit Switch)
 • บทที่ 10 วิธีผูกมัดและการเคลื่อนย้าย
 • บทที่ 11 การประเมินน้ำหนักสิ่งของ
 • บทที่ 12 การใช้งานปั้นจั่น การตรวจสอบ การบำรุงรักษาตามระยะเวลา

ผู้จัดทำ บริษัท สยามคิโต้ จำกัด
จำนวนหน้า 216 หน้า (พิมพ์สีทุกหน้า)
กระดาษ อาร์ตมัน 120 แกรม
ISBN 978-616-93730-0-1

การรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันทั่วไปและข้อยกเว้นไม่รับประกัน

 1. บริษัทฯ รับประกันสินค้าในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบสินค้า
 2. บริษัทฯ จะรับผิดชอบต่อความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการผลิตของโรงงาน
 3. หากเกินระยะเวลาการให้รับประกันเครื่องจักร ทางบริษัทฯจะคิดเงินค่าอะไหล่ ที่เสียหาย และค่าบริการ
 4. อาการเสียหายหรือความเสียหายหรือการทำงานที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือเนื่องจากการใช้ไฟฟ้าผิดไปจากที่บริษัทฯ กำหนด
 5. ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การใช้งานผิดวิธี การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การปรับหรือการดัดแปลงที่ไม่เหมาะสม หรือความประมาทซึ่งเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนกระบวนการใช้ซึ่งระบุในคู่มีอการใช้เครื่อง
 6.  สินค้าซึ่งถูกถอดชิ้นส่วนหรือได้รับการซ่อมแซมจากพนักงานใดๆ ที่ไม่ใช่พนักงานจาก บริษัทฯ
 7.  หมายเลขเครื่องถูกลบ ขีดฆ่า แก้ไขหรือทำลายและใบรับประกันเครื่องถูกแก้ไขหรือลบทิ้งไม่ว่ากรณีใด ๆ
 8. ยกเว้นการรับประกันระบบไฟฟ้า และสาเหตุเนื่องไฟฟ้าลัดวงจร

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

 1. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าจะอยู่ที่ 5 วันทำการโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง พื้นที่จัดส่งสินค้าโดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ
 2. บริษัทฯ จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อสินค้าที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จเท่านั้น
 3.  ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้า เมื่อได้ทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว
 4.  บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับการจัดส่งสินค้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส) ระยะเวลาในการจัดส่ง จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ โดยทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้ตามความเหมาะสม
 5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “Crane Training Manual”

Title

Go to Top